Ustava RS

File name : Ustava-Republike-Slovenije.pdf

Ustava je temeljni in najvišji splošni pravni akt ter s tem akt z največjo pravno močjo.