Kako podpisati pobudo za vpis gotovine v Ustavo R. Slovenije na Upravni enoti?

Do konca zbiranja podpisov je še: 

  • 00Dni
  • 00Ur
  • 00Minut
  • 00Sekund

V kolikor že poznate celotni postopek podpisa podpore pobud na Upravni enoti, vas vabim, da obiščete vam najbližjo upravno enoto oz. krajevni urad  in obrazec, ki ste ga že prej doma pravilno izpolnili podpišete na okencu pred delavko Upravne enote. V kolikor nimate svojega obrazca, dobite obrazec za podpis na Upravni enoti. V kolikor pa podpisujete prvič ali so kakšne nejasnosti, pa si preberite spodnja navodila. 

ZELO POMEMBNO : Izpolnjen in na upravni enoti podpisan (overjen) obrazec nam nato pošljite na spodaj navedeni naslov oz. v kolikor se nahajajo pred upravno enoti prostovoljci, ki delujejo v okviru ozaveščanja državljanov o pobudi, pa takšen overjen obrazec oddajte njim. 

Naslov za pošiljanje izpolnjenih – overjenih obrazcev : Ivan Jurgec, Prvomajski trg 11, 2319 Poljčane.

Obrazec-podpora-volivca-SLO

Najprej si prenesite obrazec in ga natisnite (zgoraj levo - klikni na sliko) Desno je vzorec, kako mora biti obrazec pravilno izpolnjen.

Kako oddam podpis podpore za spremembo Ustave R. Slovenije

1. Podpiši osebno na upravni enoti

Prvi korak:

Potrebujete natisnjen obrazec Podpora volivca (glej zgoraj). Če nimate možnosti tiskanja, lahko prazen natisnjen obrazec brezplačno dobite na vsaki upravni enoti. 

Drugi korak:

Če ste obrazec natisnili iz naše spletne strani, na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnite zgolj vse potrebne osebne podatke, kot so navedi na osebnih dokumentih (ime in priimek, dan mesec in letnica rojstva, naslov). Na praznih obrazcih morate poleg osebnih podatkov še OBKROŽITI, da dajeto podporo zahtevi oz. pobudi za: B. SU (začetek postopka za spremembo ustave). Nato v prazen pravokotnik vpišete šifro: 1035, na prazno črto pa napišete geslo: ZA VPIS GOTOVINE V USTAVO. Uradna oseba na upravni enoti vam je pri izpolnjevanju obrazca dolžna pomagati.

Tretji korak:

Obrazec podpišete ŠELE na upravni enoti pred uradno osebo (osebne podatke lahko izpolnite že pred prihodom na upravno enoto). Lokacije vseh upravnih enot najdete na naslednji povezavi: www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote. Predhodno naročanje na nobeni upravni enoti za ta namen ni potrebno. Če obrazca ne boste podpisali v prisotnosti uradne osebe, bo celoten obrazec neveljaven, vaš glas pa ne bo upoštevan. Če ste obrazec pomotoma podpisali doma, ga zavrzite, ponovno izpolnite in nato podpišite pred uradno osebo na upravni enoti. Izpolnjen obrazec mora nato podpisati in žigosati tudi uradna oseba. na upravni enoti boste potrebovali tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Podpis lahko oddate v poslovalnem času vsake upravne enote, ki je daljši kot so uradne osebe upravnih enot. 

Četrti korak:

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nato pošljite na naslov : Ivan Jurgec, Prvomajski trg 11, 2319 Poljčane.

ali ga predajte prostovoljcem, ki so prisotni pred upravnimi enotami. 

V kolikor obrazca ne bomo fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj je potrebno za začetek postopka za spremembo ustave v državni zbor fizično prinesti 30.000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev. podpis lahko everite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj v katerem prebivate. podpis lahko overite tudi na krajevnem uradu. Pri izpolnjevanju obrazca BODITE ZELO NATANČNI, saj njegovo popravljanje po overitvi na upravni enoti ni mogoče. 

2. Kako lahko podpišete volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini

V primeru, da imate možnost podpis oddati elektronsko, sledite navodilom s klikom tukaj (Podpišite elektronsko preko e-Uprave. V kolikor elektronskega podpisa nimate, lahko podpis oddate na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije. 

Postopek je enak kot zgoraj, le obrazec morate oddati in podpisati na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v državi, kjer imate stalno oz. začasno bivanje. Na naslednji povezavi preverite, ali se v vaši bližini nahaja kakšno diplomatsko predstavništvo ali konzulat: www.gov.si/predstavnistva. Torej prenesete in natisnete si obrazec, ga izpolnite kot piše v 1. točki ter odnesete na predstavništvo. Tam ga v pričo zaposlenega podpišete in nato podpisanega in overjenega pošljete na naslov : : Ivan Jurgec, Prvomajski trg 11, 2319 Poljčane.

3. Kako lahko podpišete volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe, na prestajanju zaporne kazni

Osebe, ki so v času zbiranja podpore v zgoraj navedenih ustanovah, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oz. zavoda. 

Postopek je enak kot zgoraj, torej potrebujete obrazec, ki ga izpolnite in sicer vnesite vse podatke kot je navedeno zgoraj v 1. točki. Na obrazec se lastnoročno podpišite pred pooblaščeno osebo organa oz. zavoda, ki bo preverila vašo identiteto na podlagi veljavne javne listine. Pooblaščena oseba mora podpis potrditi s svojim lastnoročnim podpisom ter z žigom organa oz. zavoda. Izpolnjen in podpisan – overjen obrazec nam nato pošljite na naslov: Ivan Jurgec, Prvomajski trg 11, 2319 Poljčane.