Združenje PovezaniSmo smo civilna družba skupine ljudi drž. R.Slovenije, ki povezujemo in združujemo istomisleče ljudi, kateri skrbimo za uveljavljanje interesov državljanov in zastopamo javne interese nasproti ukrepom oblasti.

Sem Ivan Jurgec in predstavljam civilno družbo, ljudi drž. R. Slovenije, kateri smo se identificirali kot Združenje PovezaniSmo. Po poklicu sem policist s 30-letnim delom v Policiji, ko sem decembra 2020 podal odpoved zaradi uvedenih in izvajanih nezakonitih ukrepov s strani takratne oblasti, predvsem zaradi zahtev po nošenju maske. Sem pobudnik – pobude za vpis pravice do gotovine v Ustavo R. Slovenije.

Z raziskovanjem sem prišel do ugotovitve, da uvedba digitalnega denarja in popolno ukinjanje gotovine pomeni konec svobode za ljudi, v ozadju pa preži velika nevarnost popolne kontrole in nadzora ljudi. S to pobudo spremembe Ustave R. Slovenije in vpisom gotovine v Ustavo R. Slovenije želim informirati državljane R. Slovenije o teh nevarnostih ter zagotoviti, da se pravica do uporabe gotovine vpiše v najvišji pravni akt v državi, to je v Ustavo R. Slovenije kot ena od možnosti (izbira), da bi v R. Sloveniji obstala gotovina kot zakonito plačilno sredstvo, ne glede na to, če bo v prihodnosti morda uveden digitalni evro oz. digitalni denar.

Združenje PovezaniSmo združujemo istomisleče ljudi, ki vzpostavljamo mrežo aktivnih ljudi, v kateri si medsebojno pomagamo, da lažje premostimo sedanjost in zgradimo boljšo prihodnost za naše otroke, izobražujemo, osveščamo, zagovarjamo humanizem, transparentno delovanje, ohranitev gotovine, podpora lokalnemu in NE globalnemu. Povezani in skupaj se zavzemamo za spoštovanje ustave, brezpogojevanja in za svobodno odločanje o svojem telesu.

Celovita skrb za varno, zdravo, svobodno in brezskrbno življenje, ki združuje, vključuje in povezuje ljudi na področjih za skupno dobro in medsebojno pomoč.

Iz nepravičnega v spoštovanje humanosti, človekovih pravic, kot dolžnosti, ter iskreno, pošteno, transparentno, povezovalno delovanje v skupno dobro za suvereno življenje ljudi skladno z ustavo. Smo lokalno usmerjeni, za svobodno odločanje glede svojega telesa, suvereni kot država in nismo vključeni v organizacije kot so NATO, EU, WHO, …