Združenje PovezaniSmo smo civilna družba skupine ljudi drž. R.Slovenije, ki povezujemo in združujemo istomisleče ljudi, kateri skrbimo za uveljavljanje interesov državljanov in zastopamo javne interese nasproti ukrepom oblasti.

Združenje PovezaniSmo združujemo istomisleče ljudi, ki vzpostavljamo mrežo aktivnih ljudi, v kateri si medsebojno pomagamo, da lažje premostimo sedanjost in zgradimo boljšo prihodnost za naše otroke, izobražujemo, osveščamo, zagovarjamo humanizem, transparentno delovanje, ohranitev gotovine, podpora lokalnemu in NE globalnemu. Povezani in skupaj se zavzemamo za spoštovanje ustave, brezpogojevanja in za svobodno odločanje o svojem telesu.

Celovita skrb za varno, zdravo, svobodno in brezskrbno življenje, ki združuje, vključuje in povezuje ljudi na področjih za skupno dobro in medsebojno pomoč.

Iz nepravičnega v spoštovanje humanosti, človekovih pravic, kot dolžnosti, ter iskreno, pošteno, transparentno, povezovalno delovanje v skupno dobro za suvereno življenje ljudi skladno z ustavo. Smo lokalno usmerjeni, za svobodno odločanje glede svojega telesa, suvereni kot država in nismo vključeni v organizacije kot so NATO, EU, WHO, …